Daudzu gadu pieredze eksporta jomā

Uzņēmuma ražojumi tiek veiksmīgi eksportēti jau no uzņēmuma dibināšanas brīža. Mūsu lielākie sadarbības partneri atrodas Somija, Latvijā, Lietuvā un Vācijā. Eksporta daļa no kopējā uzņēmuma apgrozījuma apjoma nepārtraukti pieaug. Uzņēmumam ir bagāta pieredze sadarbībā ar lielākajiem Igaunijas tirdzniecības aģentiem. 

Related Work