Tjänster

Home » Tjänster

Förutom våra huvudprodukter (bastuugnar, värmepannor, skorstenar) erbjuder vi varierande metallarbeten. Specialgjorda produkter görs på begäran efter önskemål och/eller efter kunds ritningar:

  • balkongräcken;
  • staket;
  • grindar;
  • metalldelar;
  • annonseringsstolpar/ paneler
  • osv.

Enkla prototyper kan också tillverkas åt kunder.